Ostatní informace v oblasti prevence sociálně patologických jevů

15.5.2014

ŠZ DVPP plánuje otevřít další ročník specializačního studia pro školní metodiky prevence

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje plánuje zahájit v I. pololetí školního roku 2014/2015 od 24. 11. 2014 již po několikáté otevřít pro učitele - školní metodiky prevence specializační studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů na pracovišti Štefánikova 566, Hradec Králové 11.

30.1.2014

Nabídka edukativních besed s tematikou drogových závislostí

Bc. Miroslav Zavadil, DiS. a Lukáš Gilányi, DiS., registrovaní adiktologové a pracovníci občanských sdružení Laxus a Semiramis - sdružení, která poskytují adiktologické a sociální služby pro uživatele drog a osoby jim blízké nabízí školám a školským zařízením několik variant besed týkajících se drogové problematiky.

19.11.2013

Hrou proti AIDS

V týdnu od 2. - 6. 12. 2013 proběhne na VOŠZ a SZŠ Hradec Králové preventivní program u příležitosti Světového dne boje proti AIDS.

11.11.2013

Projekce filmu Všichni spolu

Občanské sdružení Salinger ve spolupráci s Člověk v tísni, o. p. s., v rámci realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/43.0007 "Pojďte do školy!" si Vás dovoluje pozvat dne 19. listopadu 2013 v Bio Centrál Hradec Králové od 17 hod na projekci dokumentárního filmu "Všichni spolu".

28.5.2013

Asociace Záchranný kruh

Od roku 2005 pracovala asociace Záchranný kruh z Karlovarského kraje na integrovaném projektu v oblasti prevence, přípravy a řešení rizik. Od roku 2009 byl zahájen projekt "Chraň svůj svět, chraň svůj život". Projekt je financován mimo jiných z Evropského sociálního fondu ČR, MŠMT, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

20.3.2013

Siť služeb kraje

V Královéhradeckém kraji byla jako součást Plánu prevence rizikového chování na rok 2013 zmapována následující síť služeb kraje.

20.2.2013

Mezinárodní projekt ProYouth

Projekt je zaměřený na online prevenci a včasnou intervenci u poruch příjmu potravy. Program je anonymní, bezplatný, k dispozici v českém jazyce.

20.12.2012

Certifikace programů primární prevence rizikového chování - sdělení MŠMT

Dne 17. 12. 2012 zaslal Mgr. Vladimír Sklenář zprávu o certifikacích poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování, neboť dopisem ze dne 17. 12. 2012 PhDr. Jindřich Fryč, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, dopisem čj. MŠMT-55108/2012-22, prodloužil platnost cerfitikátů odborné způsobilosti.