Kotlíkové dotace - aktuality

25.1.2016

Kotlíkové dotace – ukončení podávání žádostí o dotaci

Upozorňujeme žadatele, že z důvodu vyčerpání celkové alokace dotačního programu 16OPK01 Kotlíkové dotace bohužel není od 25. ledna 2016, 10.00 hod., možné podávat projektové žádosti. O vyhlášení další výzvy budeme veřejnost včas informovat. Děkujeme za pochopení.

21.1.2016

Prohlášení o změnách v projektové žádosti

Prohlášení o změnách v projektové žádosti vyplňuje žadatel pokud již nyní ví, že při vyplňování projektové žádosti o "kotlíkovou" dotaci udělal chybu - např. v kontaktních údajích, harmonogramu, požadavku na nový zdroj vytápění, "mikro" opatření apod. - nebo byl k doplnění vyzván pracovníkem administrujícím jeho žádost.

19.1.2016

Kotlíkové dotace – informace k podávání žádostí o dotaci

„Sdělujeme žadatelům, že technické problémy, které se objevily v pondělí 11. 1. 2016 po půlnoci díky enormnímu zatížení dotačního portálu, byly v ranních hodinách téhož dne vyřešeny a následně je již možné podávat projektové žádosti bez větších problémů.

11.1.2016

Kotlíkové dotace – informace k podávání žádostí o dotaci

S ohledem na enormní zatížení dotačního portálu Královéhradeckého kraje dochází k občasným problémům s chodem systému. Na odstranění problému se intenzivně pracuje. Problémy jsou způsobeny např. snahou o podávání více žádostí o dotaci jedním žadatelem nebo vícenásobným přihlášením ke stejnému zaregistrovanému účtu (např. v jeden okamžik je otevřeno v internetovém prohlížeči více oken).

6.1.2016

Příručka pro žadatele

Metodická příručka k dotačnímu programu Královéhradeckého kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace“

4.1.2016

Registrace uživatele před podáním žádosti o dotaci v krajském dotačním portálu (DOTIS)

Žadatelé, kteří chtějí od 11. 1. 2016 podávat projektovou žádost do programu Snížení emisí z lokálního vytápění v Královéhradeckém kraji – Kotlíkové dotace, mohou si již nyní v systému DOTIS zřídit osobní registrační účet - bez tohoto účtu nebude možné projektovou žádost podat. Osobní účet je samozřejmě možné zřídit až bezprostředně před registrací projektové žádosti. V případě potíží s registrací je možné požádat o pomoc pracovníky týmu kotlíkových dotací.