Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

25.8.2020

Erasmus

Erasmus
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

15.7.2020

Hradecké putování po evropských projektech, od středověku po současnost

Eurocentrum Hradec Králové, ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, pořádá dne 22. 7. 2020 od 17 do 19 hodin "Hradecké putování po evropských projektech, od středověku po současnost". Setkání účastníků bude na Pivovarském náměstí v historickém centru města, kde bude zahájeno putování. Všechny informace, včetně pozvánky s trasou putování a registračním formulářem, naleznete na webovém odkazu zde. Registrace bude možná do doby naplnění kapacity.

22.5.2020

Propagační akce „Společně změníme pohraničí CZ-PL“

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pardubickým krajem, Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím realizuje v období od 1. 5. 2020 do 13. 11. 2020 propagační akci „Razem zmieniamy pogranicze CZ- PL/Společně změníme pohraničí CZ-PL“, kterou finančně podpoří Společný sekretariát - Centrum pro regionální rozvoj ČR. Více informací naleznete v sekci Interreg V-A Česká republika - Polsko ve složce Aktuality.

20.1.2020

Tipy na výlety CZ-PL

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pardubickým krajem, Dolnoslezským vojvodstvím a Společným sekretariátem Olomouc realizoval aktivitu na propagaci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pod názvem “Tipy na výlety CZ-PL/Propozycje wycieczek/Tips for trips PL-CZ”. Výsledné spoty jsou umístěny na facebooku Turistického portálu Královéhradeckého kraje a rovněž v sekci Spoty s česko-polskou tematikou na tomto turistickém portálu (zde 5 spotů s vazbou na Královéhradecký kraj). Spoty jsou rovněž průběžně umísťovány na facebooku Královéhradeckého kraje.

31.10.2019

Tisková zpráva k projektu ROZVOJ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – CHYTŘE, EFEKTIVNĚ, S PROSPERITOU

Tisková zpráva k projektu ROZVOJ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – CHYTŘE, EFEKTIVNĚ, S PROSPERITOU
K 31. 10.2019 končí 20ti měsíční realizace projektu Rozvoj královéhradeckého kraje – chytře, efektivně, s prosperitou. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007370). Projekt rozvíjel koncepční přístup k vyváženému rozvoji regionu Královéhradeckého kraje při uplatnění moderních přístupů v souladu s místní Agendou 21, zásadami udržitelného rozvoje a SMART řešení.

20.3.2019

Série školení v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko

Dne 28. března 2019 se uskuteční v Olomouci školení pro žadatele k prioritní ose 3, dne 4. dubna 2019 se uskuteční v Hradci Králové školení pro příjemce k prioritní ose 2 a 4, dne 2. května 2019 se uskuteční v Hradci Králové školení pro žadatele v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, dne 7. května 2019 se uskuteční v Hradci Králové školení pro příjemce v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Podrobnější informace naleznete na krajské stránce k programu zde - sekce "INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)" - Aktuality.

6.2.2019

Plánované výzvy v komunitárním programu Evropa pro občany

Výkonná agentura EACEA, řídící komunitární program Evropa pro občany, oznámila před koncem minulého roku termíny výzev k předkládání projektových žádostí v roce 2019. Již byly vyhlášeny nebo se plánují 2 výzvy na téma „Partnerství měst“ (1. února a 1 září ) a 2 výzvy pro "Sítě měst" (1. března a 1. září). Pro další informace klikněte na název článku.

6.2.2019

Poslední výzva OP URBACT III pro Sítě měst byla otevřena

Operační program URBACT III hledá až 23 nových Sítí měst. Sítě měst si kladou za cíl pomoci městům v Evropě nalézt řešení společných problémů, kterým města čelí. Tyto sítě sdružují až 10 partnerů z různých evropských zemí, aby vzájemně sdíleli své zkušenosti a zároveň se od sebe učili. Partneři v síti vytvoří Integrovaný akční plán a budou mít příležitost otestovat některá řešení v malém rozsahu ve svých městech. Práce na tomto akčním plánu probíhá propojením místních stakeholderů a prací v místních a mezinárodních partnerstvích. Termín pro online podávání žádostí v rámci Fáze 1 je 17. dubna 2019 v 15:00 hodin. Bližší informace naleznete na webovém portálu dotaceEU zde.