Řízení odboru UP podle zák. č. 416/2009 Sb.

20.12.2021

D1109 Středisko správy a údržby Střítež

materiály ke stažení:

22.11.2021

D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PL, přístup na staveniště – ul. Elektrárenská

Seznámit se s předmětem řízení, respektive nahlédnout do stěžejní části dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a dalších podkladů pro rozhodnutí je možné prostřednictvím internetových stránek: https://www.kr-kralovehradecky.cz pod záložkou Úřad – Krajský úřad – Řízení dle zákona č. 416/2009 Sb. – D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PL, přístup na staveniště – ul. Elektrárenská.