České předsednictví v Radě Evropské unie 2022

_uvod: České předsednictví v Radě Evropské unie 2022

Předsednictví v Radě EU je jedním z nejdůležitějších práv a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Předsedající země zastává nejen organizační, ale také zprostředkovatelskou, politickou a reprezentační funkci. Obecným cílem českého předsednictví je v nejvyšší možné míře přispět k vytváření podmínek pro bezpečnost a prosperitu EU v kontextu evropských hodnot svobody, sociální spravedlnosti, demokracie a právního státu a odpovědnosti za životní prostředí. Evropská unie se musí zaměřit na zajištění bezpečnosti společně s NATO a zajištění strategické odolnosti a konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. Unie spolu se Spojenými státy a dalšími demokratickými státy mimo EU by se měla stát silným základem strategického společenství bránícího základní hodnoty, lidská práva, svobodný způsob života a liberální demokracii.

Česká republika se svého historicky druhého předsednictví ujme 1. července 2022. V Královéhradeckém kraji se při této významné příležitosti uskuteční hodně zajímavých akcí a programů, o kterých budeme průběžně informovat.

29.11.2022

Do jeruzalémského Trant Theater míří Divadlo Drak

V prvním prosincovém týdnu se v jeruzalémském Train Theatre představí královéhradecké Divadlo Drak s maňáskovou inscenací Šípková Růženka. Hra, která v minulosti získala významná zahraniční ocenění, se nyní zásluhou Českého domu Jeruzalém a Českého centra Tel Aviv dostává do vyhledávaného divadla v Izraeli coby jedna z nejvýznamnějších akcí, jíž izraelské České centrum zakončuje předsednictví v Radě EU. Představení se odehraje hned ve dvou reprízách. Spolu s Českým centrem Tel Aviv a Českým domem Jeruzalém se na realizaci události podílejí další partneři: Ministerstvo kultury České republiky, Královéhradecký kraj, Statutární město Hradec Králové a společnost Smartwings.

18.10.2022

Jen dvě ruce stačí k záchraně života

Evropský den záchrany života schválil Evropský parlament v červnu 2012. Všechny členské státy dostaly za úkol tento osvětový den 16. října zavést a využít jej ke zvyšování znalostí laické veřejnosti, ale i lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, jak správně poskytnout první pomoc při srdeční zástavě.V loňském roce se podařilo kampaň rozšířit mimo Evropu a její celosvětový význam vedl k přejmenování na Světový den záchrany života. 

3.10.2022

Probíhají setkání kandidátů na titul Evropské hlavní město kultury 2028

Město Broumov se uchází o titul Evropské hlavní město kultury roku 2028. Královéhradecký kraj vyjádřil broumovské kandidatuře podporu udělením záštity projektu již v roce 2020. Je to jeden z příkladů krajské podpory příhraničních oblastí, jejich rozvoje a zachování významných kulturních památek pro další generace.

12.9.2022

Viktoriin obraz zdobí Lennonovu zeď v Praze

Akce FREEDOM &ENERGY se uskutečnila začátkem září v Praze u příležitosti českého předsednictví Radě Evropské unie. Osm hodin náročného malovaní, souhry a svobodného vyjadřování, které není všude úplně běžné, přineslo společnou radost z tvorby i nová přátelství.

15.8.2022

Výstava Klenoty Česka / Jewels of Czechia se prezentuje před budovou Evropské komise v Bruselu až do konce září

Výstavu Klenoty Česka / Jewels of Czechia", jejímž smyslem je inspirovat návštěvníky k poznávání krás naší země, tvoří 120 velkoformátových fotografií. Jsou na nich zachyceny nejatraktivnější destinace České republiky, také všechny kraje a krajská města, naše přední historické památky včetně těch uvedených na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, přírodní památky v čele s národními parky a další zajímavosti naší země. Autorem fotografií je fotograf Libor Sváček.

1.8.2022

Festival regionálních produktů zná vítěze

Další akcí propojenou s aktivitami v rámci předsednictví ČR v EU na základě priorit „zdravá příroda a krajina“ a „podpora kulturních a kreativních odvětví“ byl Festival regionálních produktů, který pořádal kraj ve spolupráci s Krajskou sítí MAS a Regionální potravinou Královéhradeckého kraje v červenci v Šimkových sadech. V rámci celodenního programu se uskutečnilo také předání titulů Regionální potravina Královéhradeckého kraje.

1.8.2022

Na Pivovarském náměstí můžete vidět výstavu fotografií u příležitosti oslav 18 let ČR v EU

Putovní výstava fotografií u příležitosti oslav 18 let ČR v EU s názvem „Dospěli jsme v EU“ je k vidění na Pivovarském náměstí v Hradci Králové. Výstava spočívá v putovní kompozici vybraných fotografií, které chronologicky vyobrazují tzv. dospívání České republiky v Evropské unii prostřednictvím různých milníků – od přístupových jednání, přes významné události až po pozitiva, která přináší naše členství v EU běžným občanům, např. vstup do Schengenského prostoru či evropské projekty financované z kohezních fondů, apod. K vidění je do 18. srpna.

12.7.2022

Královéhradecký kraj ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá Festival regionálních produktů

Kraj ve spolupráci s Krajskou sítí MAS a Regionální potravinou Královéhradeckého kraje pořádají Festival regionálních produktů, který se uskuteční v sobotu 23. července v Šimkových sadech. Akce je propojena s aktivitami v rámci předsednictví ČR v EU na základě priorit „zdravá příroda a krajina“ a „podpora kulturních a kreativních odvětví“.

1.7.2022

Česko předsedá v Radě EU

Slavnostní zahájení předsednictví České republiky v Radě Evropské unie odstartovala 1. července v Litomyšli Evropská komise v čele s předsedkyní Ursulou von der Leyenovou. 8. července se na symbolickém místě českých dějin, kde zasedal první československý parlament a kde byl prezidentem země zvolen Tomáš Garrique Masaryk, a to v pražském Rudolfinu, uskutečnil zahajovací koncert již druhého českého předsednictví Evropské unie.

1.7.2022

Měnící se svět – poslední lovci a první zemědělci (nejen) ve východních Čechách

Archeologická výstava sezony s regionálním akcentem a evropským kontextem přibližuje zhruba 5 tisíc let trvající období končící éry lovců a sběračů a začínající epochy zemědělců v našem regionu a odpovídá například na otázky, jak moc se od sebe lišily světy v době mezolitu a paleolitu, nebo co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci.

10.5.2022

V areálu krajského úřadu jsme oslavili Den Evropy

V areálu krajského úřadu jsme Den Evropy slavili celodenním programem pro žáky, studenty a širokou veřejnost, zaměřeným na poznávání evropských hodnot. Den Evropy se mimořádně vydařil a mladá generace měla možnost se hravou formou dozvědět něco více o Evropské unii a členských státech. Stal se také skvělou příležitostí, jak žáky a studenty inspirovat k cestování a využívání programů Erasmus a DofE.