Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

18.5.2023

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

Královéhradecký kraj vyhlásí poprvé v letošním roce soutěž Cena hejtmana za společenskou odpovědnost. Garantem a vyhlašovatelem soutěže je Rada kvality ČR pod záštitou MPO. Pro uspořádání „nultého“ ročníku budou vyhlášeny dvě kategorie, a to pro soukromý sektor a veřejný sektor. Smyslem soutěže je ocenit takové společnosti/veřejný sektor, který v návaznosti na svou činnost je regionálně, sociálně, ekonomicky a environmentálně odpovědný a touto společenskou odpovědností se aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají.