Kontakty

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Telefon +420 495 817 111
Fax +420 495 817 336

Info linka s online přepisem pro neslyšící

Info linka s online přepisem
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
datová schránka: gcgbp3q
Odbor kultury a památkové péče je od 18.12.2018 umístěn v budově Galerie Moderního umění v Hradci Králové. Vice.....

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OMEZUJE SVOJI ČINNOST PRO VEŘEJNOST OD 12.10.2020 NA 5 HODIN A 2 DNY V TÝDNU. MUSÍTE-LI VSTUPOVAT DO VNITŘNÍCH PROSTOR, PAK VSTUPUJTE S OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST, DEZINFIKUJTE SI RUCE.

Pondělí 8:00 - 13:00
Středa 11:00 - 16:00

Toto omezení rozsahu úředních hodin se neuplatní v případech, kdy:
a) by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost krajského úřadu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti,
b) byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště krajského úřadu.

Pro nahlížení do spisů veřejnosti byla úřadem určena zasedací místnost P1.1011, která se nachází ve vstupní hale, hned vedle pracoviště recepce a ostrahy.
Příjem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti je možný pouze prostřednictvím pracoviště podatelny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace.
Trvalou snahou je minimalizovat možnosti šíření nákazy, je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem v případech, kdy je to vhodné.
V souvislosti s koronavirovou situací bylo zpřísněno dodržování hygienických pravidel.