Regionální rozvoj - pohřebnictví

2.12.2019

Informace pro obce provozující veřejná pohřebiště

Novela zákona o pohřebnictví Dne 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o pohřebnictví)

31.8.2018

Zajištění slušného pohřbívání osob (sociální pohřby)

Obce zajišťují agendu pohřbívací povinnosti v přenesené působnosti. Postupují podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví).

16.4.2018

Pozvánka na seminář k novele zákona o pohřebnictví

Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR za účelem informování zástupců místních samospráv v územní působnosti kraje o jejich povinnostech z novely vyplývajících pořádá seminář Novela zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů a jeho aplikace v praxi.