Rozvoj kraje - aktuální informace

16.12.2020

Odborný seminář pracovníků stavebních úřadů (prosinec 2020)

Dne 15. prosince 2020 se formou internetového přímého přenosu uskutečnil na Krajském úřadě Královéhradeckého seminář k aktuálním otázkám na úseku stavebního řádu. Materiály jsou oprávněným uživatelům k dispozici ke stažení v .zip archivu.

14.12.2020

Dotace na podporu sociálních služeb v roce 2020 – úprava výše dotací KHK z rozpočtu MPSV

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 14. 12. 2020 úpravu výše dotací v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV), kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020.

9.12.2020

Klima školy

Pozvánka na seminář Klima školy