Náš úřad

Krajský úřad Královéhradeckého kraje od 1.7.2020 zajišťuje svou činnost standardním způsobem

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 14.00
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 14.00
Pátek 8.00 - 14.00

Pozn.: podatelna KÚ ma každý den přestávku 11:00-11:30.
Nadále je snahou minimalizovat možnosti šíření nákazy, je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem v případech, kdy je to vhodné. V souvislosti s koronavirovou situací bylo rozvolněno dodržování hygienických pravidel.


VSTŘÍCNÝ, RYCHLÝ A PROFESIONÁLNÍ ÚŘAD – SPOKOJENÝ OBČAN

- celá Vize Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Infolinka s on-line přepisem

Infolinka s on-line přepisem

Bezplatná infolinka s on-line přepisem pro osoby s postižením sluchu.
Služba je k dispozici:  PO a ST 9:00-17:00
                                        ÚT a ČT 9:00-15:30
                                        PÁ          9:00-14:00

Provoz úřadu - úřední hodiny podle Vámi domluvené schůzky

Jsme otevřeným a vstřícným úřadem. Každý pracovní den je pro nás zároveň dnem úředním. Naše úřední hodiny nejsou pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 17.00 hodin. Rádi se Vám budeme věnovat i v ostatních pracovních dnech vždy v době minimálně do 14.00 hodin.

Informace o využívání práce z domu zaměstnanci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje chce neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, efektivně využívat svěřené prostředky na provoz úřadu a zlepšovat komfort pro občany a klienty, které tyto služby potřebují a využívají. Zároveň se ale úřad snaží být zodpovědným zaměstnavatelem a vycházet vstříc možnostem, jak sladit rodinný a pracovní život zaměstnanců.

Průzkumy spokojenosti

Spokojenost občanů Královéhradeckého kraje se službami poskytovanými krajským úřadem.

Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě

Účelem Kodexu je podporovat žádoucí standardy chování zaměstnanců ve veřejné správě a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od zaměstnanců ve veřejné správě očekávat.

Vize KÚ Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj realizuje od počátku roku 2010 na projekt Smart kraj=smart region, jehož hlavním cílem je zkvalitnění systému řízení krajského úřadu vytvořením a implementací vize, strategie krajského úřadu a funkčních strategií (personální, informační, finanční, marketingové a komunikační).

E-PODATELNA

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat. Nosič můžete doručit do podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.