Aktuality - sociální oblast

Portál sociálních služeb Královéhradeckého kraje

Portál sociálních služeb přináší souhrnné informace pro občany, kteří hledají vhodnou sociální službu a ucelený přehled informací pro poskytovatele sociálních služeb. Adresa portálu je http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz.

Hledáte sociální službu - využijte informace pro zájemce o sociální služby

Poskytujete sociální služby - využijte informace pro poskytovatele sociálních služeb

Průvodce systémem pro pěstouny a žadatele o pěstounskou péči na přechodnou dobu

Portál pro podporu orgánu sociálně-právní ochrany dětí KÚ Královéhradeckého kraje najdete na adrese:
http://ospod.kr-kralovehradecky.cz

Katalog sociálních služeb

Je určen široké veřejnosti, zejména potencionálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým, ale také může být přínosem pro odborné pracovníky na obcích, kraji či pro poskytovatele sociálních služeb. Především odborní pracovníci mohou katalog využít jako nástroj pro poskytnutí kvalitního základního sociálního poradenství potencionálním uživatelům služeb. https://socialnisluzbykhk.cz/

AKTUÁLNÍ INFORMACE

30.7.2019

Týden pěstounství Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj pořádá pod záštitou ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi na podporu náhradní rodinné péče Týden pěstounství Královéhradeckého kraje 2019. Ten proběhne ve dnech 8. 9. – 13. 9. 2019 a nabídne program pro širokou veřejnost. Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Vladimíra Dernera.

22.1.2019

Dostupné bydlení

Zajímá vás téma dostupného bydlení? Chcete vědět více o jednotlivých cílových skupinách? Sháníte příklady dobré praxe nebo potřebujete zajistit financování Vašeho záměru? Zajímá Vás, jak se řeší problematika dostupného bydlení v Královéhradeckém kraji? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete na tomto webu.