Vyhlášení 5. výzvy - Oblast podpory 1.3

3. 10. 2011 Autor: Petra Hnátová

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 3. 10. 2011 pátou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Finanční podpora bude poskytována za účelem rozvoje a zkvalitňování počátečního vzdělávání, zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků a zlepšení kompetencí pracovníků škol a školských zařízení.

Elektronická žádost Benefit 7 je k dispozici na webové adrese http://www.eu-zadost.cz.

oblast podpory  1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení


Další dokumenty ke stažení:

Příručka pro žadatele, v. 7

Prováděcí dokument

Jak vyplnit žádost v Benefit7

Metodika monitorovacích indikátorů, v. 3