Konzultační dny pro žadatele, kteří nejpozději do 22.1.2016 předložili projektový záměr v prioritní ose 2 programu Interreg V-A ČR - Polsko

23. 3. 2016 Autor: Roman Klíma

Konzultace pro žadatele z Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého kraje a Dolnoslezského vojvodství se uskuteční v Hradci Králové (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245) ve dnech 13.-14. dubna 2016. Registrovat se můžete na adrese rklima@kr-kralovehradecky.cz nebo jpirko@kr-kralovehradecky.cz nejpozději do 5.4.2016.

Všichni žadatelé, kteří nemají možnost zúčastnit se konzultačních dní, mají možnost (stejně jako žadatelé z blízkosti Olomouce) po dřívější domluvě konzultovat na Společném sekretariátu v Olomouci.

Počet míst je omezen a po vyčerpání kapacity bude registrace ukončena. Konzultace nejsou povinné. Pokud se jich rozhodnete zúčastnit, je účast partnerů z obou stran hranice nezbytná.

Z organizačních důvodů je třeba v rámci registrace uvést název projektu v souladu s názvem uvedeným ve formuláři projektového záměru a název Vedoucího partnera.

Přesný datum a hodina konzultace Vám bude sdělena po ukončení registrace.