Platforma REGIOTEX

1. 11. 2017 Autor: Daniel Všetečka

Královéhradecký kraj se podílí na společné iniciativě 13 regionů EU, Evropské technologické platformy pro budoucnost textilního a oděvního průmyslu, Euratexu, Evropské konfederace oděvního a textilního průmyslu, s cílem posilovat konkurenceschopnost, inovační aktivity firem/klastrů a vytvářet pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou v textilním a oděvním průmyslu.

Více informací naleznete http://www.cirihk.cz/regiotex.html

Realizace projektu ERA-NET CROSSTEXNET úspěšně dokončena

Viz příloha.

Implementation of the ERA-NET CROSSTEXNET successfully completed (ENG)

Viz příloha.

Koordinovaná mezinárodní výzva projektu ERA-NET CROSSTEXNET

Rada Královéhradeckého kraje na základě svého usnesením ze dne 2.3.2011 oznamuje vyhlášení mezinárodní koordinované výzvy projektu ERANET CROSSSTEXNET se zaměřením na textilní průmysl.

Příspěvek Královéhradeckého kraje do společné mezinárodní výzvy projektu ERANET CROSSTEXNET bude hrazen z Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje. Z Fondu je na tuto výzvu vyčleněno Kč 1.500.000,-. Výzva se řídí obecnými podmínkami zveřejněnými na www.crosstexnet.eu, tímto zpřesňujícím (regionálním) textem podmínek a §7 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění.

Podrobnosti naleznete v příloze, viz níže.

Soubory ke stažení