Partneři z Dolnoslezského vojvodství navštívili hradeckou výrobnu ultralightů a debatovali o pořádání Rock for People

25. 1. 2023

Královéhradecký kraj navštívili krajští partneři z polského Dolnoslezského vojvodství v čele s vicemaršálkem Grzegorzem Mackem. V doprovodu prvního náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Pavla Bulíčka si prohlédli například provoz výrobny hradecké společnosti TL Ultralight působící už přes 30 let v oblasti výroby letadel.

 

Společnost TL Ultralight je ukázkou toho, jak i lokální firma dokáže působit na evropském trhu a být leaderem v segmentu výroby ultralehkých letadel, a to i díky inovativním řešením. Jedním ze států, kam se letadla z Hradce Králové vyváží, je právě i Polsko,“ uvedl k prvnímu bodu programu návštěvy první náměstek Pavel Bulíček.

Partneři z Dolnoslezského vojvodství navštívili hradeckou výrobnu ultralightů a debatovali o pořádání Rock for People
Partneři z polského Dolnoslezského vojvodství navštívili hradeckou výrobnu ultralightů

Delegace poté zamířila do zkušebny leteckých motorů ČVUT v Hradci Králové, která patří mezi nejmodernější na světě. Technologie zde dokáže simulovat reálné podmínky proudění vzduchu na křídle letadla. Měřicí systém má zároveň schopnost odečítat v reálném čase data z tisíců senzorů umístěných na testovaných motorech.

Na krajském úřadě v Hradci Králové se polská delegace seznámila s modernizací festivalového prostoru na hradeckém letišti a s možnostmi česko-polské spolupráce v této oblasti. Přednášejícím byl Jiří Hlinka z centrály společnosti Park 360, který se věnuje modernizaci festivalového parku a pořádání známého festivalu Rock for People.

V rámci přednášky se polští partneři dozvěděli informace o festivalu, který je kapacitně asi poloviční ve srovnání s polským Open’er festivalem. Pan Hlinka vysvětlil, že hradecký festival je v mnoha ohledech unikátní či nejlepší v celé republice (zálohované nádobí, cashless, scéna poháněná vodíkem a podobně). Letos se chtějí organizátoři festivalu zaměřit na recyklaci cigaretových nedopalků (využití v asfaltových směsích) a postupně také na zvyšování podílu veřejné dopravy pro účastníky.

Společnost Park 360 má promyšlené možnosti česko-polské spolupráce, ale polské partnery zatím hledá. Na vzhledu parku by se měli podílet také polští umělci a mohla by vzniknout mezinárodní zážitková trasa založená na waste artu (využití odpadků). Mobilní scéna již byla opakovaně převážena do Polska, takže i v tomto směru existuje prostor pro rozvoj spolupráce,“ shrnul náměstek Pavel Bulíček a zmínil v této souvislosti také potenciál krajských dožínek.

V rámci následující diskuze se polská delegace na příklad zajímala, jestli je v uvedených ohledech jedinečný pouze festival Rock for People, nebo i další akce v areálu. Pan Hlinka vysvětlil, že tento rockový festival je výkladní skříní, ale společnost Park 360 se snaží inovace přenášet i do jiných aktivit.

Další den delegace navštívila Centrum biomedicínského výzkumu ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, které poskytuje komplexní služby a nabízí spolupráci v několika oblastech základního i aplikovaného výzkumu. V současné době se zaměřuje především na dvě oblasti výzkumu – vývoj nových léčiv a proteomiku.

Při přípravě nových léčiv je použit racionální proces návrhu nových látek pomocí moderních in silico postupů. Na základě výstupů z těchto návrhů jsou pak jednotlivé látky připravovány metodami chemické syntézy. Získané látky jsou následně testovány pomocí in vitro analýz se zaměřením na jejich biologickou aktivitu a cytotoxicitu. V další fázi jsou pomocí analytických metod stanoveny farmakokinetické parametry nové látky a její účinnost je ověřována v in vivo modelu, stejně tak jako její toxikologické vlastnosti. Tímto procesem jsou vyselektovány nejvhodnější kandidátní molekuly, tzv. „drug candidates“, které jsou následně doporučeny pro preklinické testování, popřípadě nabídnuty komerčním partnerům.

Nové molekuly, které jsou v současné době vyvíjeny, jsou zaměřeny na několik oblastí, včetně potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby, Myasthenie gravis, nových desinfekčních látek a antidot otrav organofosforovými pesticidy. Vzhledem k flexibilitě jednotlivých etap vývoje léčiv užívaných vývojovými pracovníky CBV je možné tyto postupy aplikovat i na vývoj jiných typů látek či potenciálních léčiv.

Výzkum prováděný v oblasti proteomiky se soustředí především na vývoj nových potenciálních diagnostických nástrojů. Pracoviště úzce spolupracuje s klinickými i mezioborovými pracovišti FN HK na společných projektech, ve kterých zajišťuje proteomické analýzy jak na kvalitativní, tak kvantitativní úrovni, s cílem charakterizovat změny na proteinové úrovni, ke kterým dochází během různých patologických jevů.

Pracovníci CBV rovněž vedou pregraduální a postgraduální studenty a zapojují je do aktuálně řešených projektů.

Polská delegace navštívila také společnost Farmet v České Skalici, která se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem zemědělských strojů na zpracování půdy a setí a technologií na zpracování olejnin, rostlinných olejů a výrobu krmiv.

Společnost vyrábí precizní zemědělské stroje. Vyváží do celého světa. Je to globální firma, jejíž 90 % výroby jde na export.

Je to jeden z největších zaměstnavatelů v regionu České Skalice. Jedná se o výrobnu s vysokou přidanou hodnotou produkce.

Fotogalerie