Pakt zaměstnanosti / zaměstnaný region

Logo Pakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti představuje platformu pro vytvoření spolupráce k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje. Více informací najdete na webu: https://www.zamestnanyregion.cz/

9.3.2022

Kulatý stůl na téma Age management

Přijměte pozvání na kulatý stůl na téma Age management, který je pořádán v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací HK, KÚ Královéhradeckého kraje a Úřadem práce ČR. V rámci kulatého stolu rovněž proběhne vyhlášení ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+ a dobrá praxe spojená s tímto oceněním.

9.3.2022

Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje vyhlásil ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+. Hlavním cílem je ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu případně zaměstnávají osoby v seniorském věku. Přínos soutěže bude také v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokážou pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace..