Portál cestovního ruchu

31. 3. 2022

Portál cestovního ruchu   Portál cestovního ruchu   Portál cestovního ruchu

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace

Hlavním účelem Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu je zabezpečení zájmů a potřeb Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje cestovního ruchu a vykonávání funkcí krajského destinačního managementu pro Královéhradecký kraj. Jejím úkolem je vytváření, řízení, koordinace a rozvoj turistické nabídky regionu a vytváření příležitostí pro spolupráci s aktéry v cestovním ruchu.
 

vedoucí: Bc. Martin Soukup e-mail: soukup.martin@ccrkhk.cz, tel.: +420 774 750 321
webové stránky: www.ccrkhk.cz, turistický portál: www.hkregion.cz
adresa: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové


Dalším cílem je koordinace aktivit a úzká spolupráce se sedmi oblastními destinačními společnostmi, tvorba turistických produktů zasahujících do území více oblastních destinačních společností, čerpání dotací, provoz informačního centra a prezentace kraje.

Portál cestovního ruchu
   

Český ráj

V oblasti na středním toku řeky Jizery, mezi Mnichovým Hradištěm, Turnovem, Železným Brodem, Semily, Jičínem a Libání, můžete obdivovat skalní města, romantická údolí, hrady, zámky i malebnou lidovou architekturu. A právě z důvodu mimořádné koncentrace zajímavých míst se v roce 1886 rozhodl spisovatel Václav Durych použít pro toto území název Český ráj.

Sdružení Český ráj (SČR) je zapsaný spolek, jehož cílem je spolupráce členských obcí, měst, podnikatelských a dalších subjektů na trvale udržitelném rozvoji cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. Členskou základnu tvoří k 31. 5. 2021 61 členů, z toho 41 měst a obcí, 18 subjektů ze soukromého sektoru a jedna příspěvková organizace.

www.cesky-raj.info

Krkonoše

Oblast Krkonoše v sobě ukrývá jedinečnou krásu a přírodu. Můžete se projít krajinou roubenek i po rozkvetlých horských loukách, vystoupat za nejkrásnějšími výhledy. Poznávat krkonošská města a obce s širokou nabídkou aktivit a služeb.

Krkonoše – svazek měst a obcí od roku 2000 sdružuje 40 členů v turistickém regionu. Rozkládá se na území větším než 80 000 ha a má více jak 60 000 stálých obyvatel. Je součástí Královéhradeckého a Libereckého kraje od Kořenova na západě až po Žacléř na východě a každoročně jej navštíví několik milionů turistů z České republiky a zahraničí.

www.krkonose.eu

Orlické hory a podorlicko

Krajina ohraničená na severu zvlněným pásem Orlických hor, jež přecházejí přes Bystřické hory do polské Kladské kotliny. V krajině na jihozápadě otevřené českým nížinám širokým údolím spojených řek Tichá a Divoká Orlice, v kraji, který se na východě potkává s Moravou.

Orlické hory a Podorlicko, zájmové sdružení právnických osob, bylo založeno 21. dubna 2009. Mezi hlavní činnosti patří podpora vzrůstu cestovního ruchu v destinaci Orlické hory a Podorlicko, iniciace spolupráce mezi podnikatelskou sférou, samosprávou a neziskovými organizacemi, realizace projektů na podporu rozvoje regionu a mnoho dalšího.

www.dsohp.cz

Kladské pomezí

Kraj, který nadchne každého svojí rozmanitostí – členitá krajina protkaná systémem opevnění, místa poskytující nádherné výhledy, romantická údolí řek, světoznámá skalní města, památky z různých stavebních epoch, hustá síť turistických stezek a cyklotras, lyžařské vleky a upravované stopy pro běžecké lyžování.

Nezisková organizace podporující trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu na území regionu Kladské pomezí. Mezi členy patří 22 měst, obcí, svazků a 22 podnikatelů. Organizace byla založena v roce 1997

www.kladskepomezi.cz

Hradecko

Hradecko jako region sahá od Chlumce nad Cidlinou po Třebechovice pod Orebem a při jeho poznávání můžete dokonale zmapovat celou jeho historii. Od pravěku přes zámeckou atmosféru, válečné připomínky, lidovou architekturu 19. století a architektonický rozmach počátku 20. století, až po současnou modernu. Hradecko je skutečně velmi rozmanité!

Destinační management Hradecko funguje jako pojítko mezi atraktivitami a spřátelenými subjekty na území. Ve snaze propagovat zajímavost a jedinečnost oblasti vydává propagační materiály, pořádá akce různého charakteru, reprezentuje na tuzemských i zahraničních veletrzích a vymýšlí produkty vyzívající k návštěvě tohoto turisticky zajímavého území.

www.hradecko.eu

Podkrkonoší

Kraj plný památek, nedotčené přírody a nekonečných turistických možností. Podzvičinsko, z.s. je neziskový spolek obcí, měst a městysů, který spravuje cestovní ruch v rámci turistické oblasti Podkrkonoší.

www.podkrkonosi.eu

Broumovsko

V kraji Broumovska se nachází poklady divoké přírody, louky plné květů, šumící lesy, horská úpatí, barokní architektura a další krásy.

Destinační společnost Broumovsku se snaží nejen podporovat cestovní ruch, ale i realizovat nejrůznější aktivity směřující k prosperitě celého regionu. Veškerou činnost provádí v úzké spolupráci s místními samosprávami, nejrůznějšími spolky, podnikateli a všemi občany. Naším cílem je rozvíjet region v souladu s principy trvalé udržitelnosti, nabízet klid a pohodlí návštěvníkům, ale i ekonomickou prosperitu a pracovní možnosti místním obyvatelům.

www.broumovsko.cz