Kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje - POTLESK!

Kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje   Kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje   Kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje

Trvalá záštita Rady Královéhradeckého kraje je udělována nad významnými tradičními kulturními akcemi, které jsou realizovány na území Královéhradeckého kraje opakovaně minimálně 5 let a významně přispívají k rozvoji kulturního života v regionu. Malé i velké tradiční akce mohou díky podpoře kraje navýšit svůj rozpočet pro danou akci nebo zafinancovat její jednotlivou část. 

 

Kulturní akce v Královéhradeckém kraji s trvalou záštitou Rady KHK:

pro období 2022-2025

pro období 2018-2020

 

Jednotný vizuální styl POTLESK!
Pro roky 2022-2025 je celkem podpořeno 21 kulturních akcí. Každá z nich má svůj charakteristický styl. Kraj se rozhodl nechat vytvořit jednotící vizuální styl, který bude všechny akce zastřešovat, ale nebude rušit jednotlivé grafické styly. Logo je volně dostupné pro všechny organizátory podpořených akcí. V případě nedostatku prostoru na propagačních plakátech a v jiných tiskovinách by mělo být upřednostěno logo Královéhradekého kraje.

Rada Královéhradeckého kraje usnesením číslo RK/33/1799/2017 ze dne 20. 11. 2017 schválila Pravidla pro udělování trvalých záštit Rady Královéhradeckého kraje významným tradičním kulturním akcím a vyhlášení výzvy k předkládání návrhů na udělení trvalé záštity Rady Královéhradeckého kraje významným tradičním kulturním akcím.

Soubory ke stažení

Fotogalerie