ZELENÝ ÚŘAD

28. 6. 2006

V posledních letech dochází v Evropě a též v České republice k významnému nárůstu podílu terciárního sektoru. Významným spotřebitelem výrobků a služeb jsou instituce veřejné správy, které mají současně velký potenciál pro zavádění environmentálně šetrného a ekonomicky výhodného provozu. Díky vysoké míře komunikace s veřejností jsou subjekty v terciální sféře schopny svým přístupem pozitivně ovlivňovat velkou část populace. Instituce by proto měly věnovat pozornost tomu, jaké prostředí nabízí svým zaměstnancům, návštěvníkům a klientům, za jakých podmínek fungují, s jakými dopady na životní prostředí, a jak jsou v tomto ohledu vnímány.

Zelený provoz tedy znamená respektování preventivní ochrany životního prostředí, šetření zdrojů, třídění a předcházení vzniku odpadů, omezování zátěže životního a pracovního prostředí nebezpečnými látkami. Pozitivním přístupem k životnímu prostředí lze velkou měrou přispět k prosazování udržitelné spotřeby a výroby v celé společnosti.

Obsah ilustrační foto

Případné dotazy a náměty směřujte na e-mail:
oslavik@kr-kralovehradecky.cz