Náš úřad

31.12.2021 je Krajský úřad Královéhradeckého kraje uzavřen.

Do vnitřních prostor vstupujte s ochrannými prostředky dýchacích cest - respirátoe FFP2/KN95, chirurgická rouška. Dezinfikujte si ruce, udržujte rozestupy od ostaních osob 2 metry.

Úřední hodiny:    Pondělí      8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 14:00

Podatelna má přestávku 11:00 - 11:30 hod.

Pracovní doba zaměstnanců Czechpoint – oddělení informační centrum:
Úřední hodiny:    Pondělí      8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:30
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 14:00

Příjem dokumentů od klientů/veřejnosti je upřednostňován s využitím elektronické komunikace, je-li to možné.

V souvislosti s koronavirovou situací je důležité dodržování hygienických pravidel. Ta jsou aktualizována dle mimořádných opatření vydávaných centrálními orgány.


VSTŘÍCNÝ, RYCHLÝ A PROFESIONÁLNÍ ÚŘAD – SPOKOJENÝ OBČAN

- celá Vize Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Infolinka s on-line přepisem

Infolinka s on-line přepisem

Bezplatná infolinka s on-line přepisem pro osoby s postižením sluchu.
Služba je k dispozici:   PO a ST 9:00-17:00
                                        ÚT a ČT 9:00-15:30
                                        PÁ          9:00-14:00

Informace o využívání práce z domu zaměstnanci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje chce neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, efektivně využívat svěřené prostředky na provoz úřadu a zlepšovat komfort pro občany a klienty, které tyto služby potřebují a využívají. Zároveň se ale úřad snaží být zodpovědným zaměstnavatelem a vycházet vstříc možnostem, jak sladit rodinný a pracovní život zaměstnanců.

Průzkumy spokojenosti

Spokojenost občanů Královéhradeckého kraje se službami poskytovanými krajským úřadem.

Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě

Účelem Kodexu je podporovat žádoucí standardy chování zaměstnanců ve veřejné správě a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od zaměstnanců ve veřejné správě očekávat.

Vize KÚ Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj realizuje od počátku roku 2010 na projekt Smart kraj=smart region, jehož hlavním cílem je zkvalitnění systému řízení krajského úřadu vytvořením a implementací vize, strategie krajského úřadu a funkčních strategií (personální, informační, finanční, marketingové a komunikační).

E-PODATELNA

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat. Nosič můžete doručit do podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.