Seminář "Grantové možnosti Mezinárodního visegrádského fondu"

24. 10. 2022 Autor: Roman Klíma

Královéhradecký kraj a Mezinárodní visegrádský fond srdečně zvou na seminář spojený s diskusí, určený orgánům místní správy a samosprávy (kraje, města, obce), příspěvkovým organizacím, školám všech stupňů, veřejným institucím (muzea, galerie, sportovní kluby apod.), neziskovým organizacím a spolkům, soukromým společnostem. Grantová podpora Mezinárodního visegrádského fondu není určena fyzickým osobám a organizacím přímo uvedeným ve státním rozpočtu - např. ministerstvům apod.

Seminář se bude konat v úterý 1. listopadu 2022 od 10 hodin v sále Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (objekt Regiocentrum Nový pivovar).

Seminář je určen pro zájemce z Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Předpokládaná délka semináře je 1 hodina, poté bude následovat diskuze a osobní konzultace případných grantových návrhů či projektových nápadů.

Registrace na seminář byla ukončena.

Účast na semináři je bezplatná, úředním jazykem na semináři bude čeština, občerstvení bude zajištěno, parkování (zpoplatněné) je možné v parkovacím domě přímo v objektu Regiocentra Nový pivovar.

Mezinárodní visegrádský fond je mezinárodní organizace se sídlem v Bratislavě, podporující občanskou spolupráci mezi zeměmi V4, ale také v širší střední Evropě. Disponuje ročním rozpočtem 10 milionů EUR a nabízí několik grantových programů (nově program pro krátkodobou mobilitu mládeže), ale také stipendia (na magisterském a doktorském stupni) a umělecké rezidence.

Více informací o Mezinárodním visegrádském fondu - www.visegrad.fund