Neivestiční účelová dotace obcím na výdaje JSDH 2021

18. 11. 2021 Autor: Ondřej Knotek

Rozhodnutí o přidělení neinvestiční účelové dotace MV ČR prostřednictvím GŘ HZS ČR pro výdaje JSDH prostřednictvím Královéhradeckého kraje - II. fáze

Královéhradecký kraj dne 16. listopadu 2021 obdržel Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím prostřednictvím kraje vedené pod č. j. MV-181604-3/PO-IZS-2021. Královéhradeckému kraji byly poskytnuty neinvestiční účelové prostředky ve výši 3. 590.713 Kč na výdaje Jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2021.

V příloze je zveřejněno Rozhodnutí a seznam obcí s JPO, které jsou příjemci dotace.

Soubory ke stažení