Výsledky dotačního řízení na podporu na podporu sociálních služeb v roce 2021 – dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

13. 9. 2021 Autor: Michal Žehan

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 13. 9. 2021 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Dotační smlouvy budou podepisovány elektronickým podpisem prostřednictvím aplikace řízení sítě sociálních služeb KISSOS.

Smlouvy budou připraveny k podpisu v aplikaci KISSOS v sekci Dokumenty k elektronickému podpisu od 15. 9. 2021.

Před podpisem zkontrolujte všechny údaje ve smlouvě. Zamezíte tak zbytečným prodlevám v odesílání dotačních prostředků na účty, které jsou uvedené ve smlouvách. Pokud zjistíte chybu v údajích, kontaktujte Mgr. Žanetu Ferdinandovou, e-mail: zferdinandova@kr-kralovehradecky.cz

Smlouvy podepisujte osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra (platný je pouze podpis statutárního zástupce, který je uveden v údajích o poskytovateli v KISSOS).

• Certifikát musí být v době podepisování platný.

• Certifikát musí mít soukromý (privátní) klíč.

Případné nesrovnalosti ve smlouvách, které zjistíme až po Vašem podpisu, budeme řešit individuálně. V případě technických problémů se obracejte emailem na firmu DERS, email: kissoshk@ders.cz

Soubory ke stažení