Kotlíkové dotace - aktuality

16.4.2018

Nepřijatelnost některých kotlů ATMOS v rámci Kotlíkových dotací

Královéhradecký kraj byl Státním fondem životního prostředí informován o chybě ve značení kotlů Atmos s možným dopadem na potenciální žadatele o Kotlíkovou dotaci. Konkrétně bylo zjištěno, že u kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000 byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle. Jak potvrdil i výrobce, tyto kotle mohou mít na štítku uvedenu nižší třídu než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují.

21.2.2018

Výzva 17OPK02 - výsledky hodnocení

Rada Královéhradeckého kraje na své 5. schůzi dne 19. 2. 2018 projednala žádosti předložené v rámci 4. výzvy Kotlíkových dotací (výzva zveřejněna 26. 9. 2017, příjem žádostí zahájen 30. 10. 2017) a na základě hodnocení formálních náležitostí žádosti a jejím souladu s podmínkami dotačního programu rozhodla o přidělení finančních prostředků.

7.2.2018

Informace pro žadatele v rámci výzvy 17OPK02 - stav hodnocení žádostí

Vážení žadatelé, proces hodnocení žádostí byl ukončen, nyní se připravují podklady pro rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje o poskytnutí dotace žadatelům, jejichž žádosti splnily podmínky dotačního programu. Zasedání Rady je plánováno na 19. 2. 2018, poté Vás budeme písemně informovat prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy uvedené ve Vaší projektové žádosti.

16.11.2017

Seznam podaných žádostí do výzvy č. 17OPK02

Od úterý 31. 10. do pátku 10. 11. 2017 do 12:00 mohli žadatelé, kteří se v pondělí 30. 10. umístili v elektronickém Pořadníku žadatelů do 1050. místa, podat elektronickou žádost prostřednictvím dotačního portálu DOTIS. V rámci výzvy č. 17OPK02 bylo podáno 989 žádostí v celkovém objemu necelých 106 mil. Kč. Žadatelé mají následně povinnost do 10 pracovních dní dodat podepsanou listinnou verzi žádosti, vč. všech příloh, poté bude zahájen proces hodnocení. Žádosti, které úspěšně projdou procesem hodnocení, budou následně předloženy orgánům kraje ke schválení poskytnutí dotace, čerpat dotaci je možné až po uzavření dotační smlouvy.

8.11.2017

Podrobnější informace k dokladu o technickém stavu kotle dle sdělení MŽP

Vážení žadatelé, s ohledem na dotazy některých z Vás ohledně dokladu o technickém stavu kotle a osobách oprávněných tento doklad vystavit, odkazujeme na stránky Ministerstva životního prostředí, kde je k dispozici dokument upřesňující povinnosti provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů.

1.11.2017

Pokyny pro žadatele z Pořadníku žadatelů v rámci výzvy 17OPK02

V pondělí 30. 10. 2017 se žadatelé o Kotlíkovou dotaci měli možnost zapsat do elektronického Pořadníku žadatelů. Kapacita pořadníku byla 1050 míst. Všichni úspěšní žadatelé mají od úterý 31. 10. 2017 až do pátku 10. 11. 2017 do 12:00 možnost si po přihlášení do svého účtu na portále DOTIS vyplnit kompletní formulář elektronické žádosti a poté odeslat na krajský úřad. Formulář je každému zapsanému žadateli automaticky vygenerován, není nutné jej vytvářet přes žádné tlačítko! Prosíme žadatele, aby v rámci procesu vyplňování projektové žádosti neměnili žádné údaje na svém účtu! Žádost, prosím, nemažte - uživatel není v takovém případě už schopen si nový formulář znovu vytvořit!

30.10.2017

Výzva 17OPK02 - Výsledek elektronického zápisu do Pořadníku žadatelů

V pondělí 30. října 2017 probíhal od 8:00 zápis do elektronického Pořadníku žadatelů o Kotlíkovou dotaci v rámci výzvy č. 17OPK02. Kapacita 1050 míst byla vyčerpána ve 21. vteřině po spuštění systému. Žadatelé, kterým se podařilo úspěšně zapsat, se budou moci od úterý 31. 10. 2017 krátce po 8:00 přihlásit do dotačního portálu Královéhradeckého kraje DOTIS a zde až do pátku 10. 11. 2017 do 12:00 vyplnit připravený formulář elektronické žádosti a následně jej odeslat na úřad. Pořadník je zveřejněn uvnitř zprávy.

4.9.2017

Další vlna kotlíkových dotací se blíží

Na podzim se v kraji začnou rozdělovat další kotlíkové dotace. Podmínky dotačního programu budou zveřejněny na Úřední desce Královéhradeckého kraje 26.9.2017 a příjem žádostí o dotaci bude zahájen 30.10.2017 od 8:00 hod.